När man vill uppmärksamma omgivningen på att ens arbete kräver extra försiktighet eller att man använder sig av ett fordon i arbete så brukar man ta hjälp av så kallade varningsljus. Det är blinkande extraljus som indikerar att den bil som står parkerad vid vägrenen är där i tjänst.

Varningsljus, eller mindre saftblandare, används av allt från serviceyrken till samhällsviktig verksamhet såsom underhåll och teknisk jour av exempelvis vindkraft, vägarbeten eller elektriker. Generellt brukar en varningsljusramp påvisa att man är under viss tidspress, då de flesta arbeten innebär att någonting måste lagas eller åtgärdas omedelbart. Ta exemplet med vindkraft. Där är det tydligt att om yrkeskåren inte rycker ut på en gång så kan detta få omfattande konsekvenser, både på lokal nivå och, i det långa loppet, för elbolagen.

Vid arbeten som kräver omgivningens försiktighet men som inte arbetar i jour, exempelvis lokalvårdare, så kan det räcka med en saftblandare. Detta är en roterande kåpa med oranget sken som oftast använder ett avtagbart fäste för enklare hantering. Varningsljusramper är oftast inte avtagbara (men kan i vissa fall hittas med så kallade magnetfästen), och påvisar istället att fordonet är ständigt arbetande med chans för utryckning. Varningsljus har vit eller orange färg men kan även ha blåa dioder. Dessa är dock oavkortat till för ambulans-, polis- och räddningstjänst.